Възстановяване на частично липсващи или повредени нокти.